OOO NPF Materia Medica Holding

OOO NPF Materia Medica Holdingchuyên sản xuất các sản phẩm được phẩm thuộc lĩnh vực nhiễm nấm, nhiễm khuẩn, dưới dạng bào chế viên uống. Danh sách các sản phẩm do OOO NPF Materia Medica Holdingsản xuất, hiện đang có mặt tại Nhà thuốc Trường Anh.