Thuốc gây tê, gây mê


Thuốc gây tê, gây mê đều là những loại thuốc giúp làm giảm và mất cảm giác đau. Tuy nhiên chúng được sử dụng cho những trường hợp khác nhau cụ thể như: