Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn


Thuốc tẩy trùng và sát khuẩn bao gồm các sản phẩm dùng để sát trùng vết thương, sát khuẩn da trước khi tiêm, chích tĩnh mạch, phẩu thuật.