Vật tư - thiết bị y tế


Vật tư - thiết bị y tế là những loại vật dụng, vật tư tiêu hao, vật liệu được dùng trong lĩnh vực y tế để tiến hành chẩn đoán, theo dõi, điều trị và ngăn ngừa những tổn thương, chấn thương hay bệnh tật, duy trì và hỗ trợ sự sống, kiểm soát quá trình thụ thai, Khử trùng thiết bị y tế….và còn rất nhiều mục đích khác nữa.