Thuốc đường tiêu hóa


Nhóm thuốc đường tiêu hóa bao gồm thuốc chống acid (Antiacid), thuốc chống ỉa chảy, thuốc chống nôn, thuốc chống loét đường tiêu hóa, thuốc nhuận tràng,...