Saga Laboratories

Saga Laboratories được thành lập năm 1981. Mục tiêu Saga Laboratories là mang lại lợi ích cho chất lượng sức khỏe con người và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe tích cực bằng cách phát triển, sản xuất và tiếp thị các loại thuốc chất lượng tốt với giá cả phải chăng.