Merck KGaA

Chúng tôi tạo ra sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày. Từ công nghệ chỉnh sửa gen tiên tiến và khám phá những cách độc đáo để điều trị những căn bệnh khó khăn nhất cho đến việc kích hoạt trí thông minh của các thiết bị - Merck có mặt ở khắp mọi nơi.