Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tế

Trách nhiệm của Công ty cổ phần dược phẩm và sinh học y tếlà mang đến cho người dùng trên toàn cầu nhiều sản phẩm, dược phẩm chất lượng uy tín. Mang lại sức khỏe lành mạnh cho người, sức khỏe của bạn là trái tim của chúng tôi.