Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco.

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco. là công ty đặt mục tiêu đưa ra thị trường dược phẩm chất lượng đến tay người dùng. Mang lại sức khỏe lành mạnh, tiếng cười trên toàn cầu.