Baxter

Baxter là công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu, được người dùng đón nhận rất nhiệt tình khi đưa ra thị trường nhiều sản phẩm hữu ích. Mục tiêu của Baxterlà mang lại sức khỏe lành mạnh cho người dùng. Sức khỏe của bạn là trái tim của chúng tôi