Mỹ phẩm


Mỹ phẩm bao gồm dược mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm là những sản phẩm giúp chăm sóc và làm đẹp da: