Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid


Tại đây, Trường Anh có tổng hợp một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroi - là các loại thuốc có tác dụng giảm đau, chống viêm, có hoặc không có hạ sốt, không có steroid trong cấu trúc (khác với nhóm kháng viêm corticosteroid có tác dụng phụ giữ muối,nước).