Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC)

Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) với nhiều năm kinh nghiêm trong việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm hàng đầu chất lượng uy tín. Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC)cố gắng nhất để mang lại những sự khác biệt về sản phẩm đến với mọi người. Sức khỏe của bạn là nỗ lực từng ngày của chúng tôi.