Urgo

Tập đoàn URGO là tập đoàn chăm sóc sức khỏe quốc tế hàng đầu của Pháp, chuyên về chăm sóc vết thương tiên tiến và tự chăm sóc.

Được thành lập vào năm 1880, thuộc sở hữu của gia đình, Tập đoàn URGO tham gia hàng ngày với bệnh nhân, chuyên gia chăm sóc sức khỏe và công chúng.