UniPharma Company

UNIPHARMA là tên viết tắt của “Công ty Dược phẩm Universal Industries” nằm trong khu vực công nghiệp của thành phố Al-Obour gần Cairo, Ai Cập.
UNIPHARMA là một công ty cổ phần của Ai Cập được thành lập theo luật đầu tư của Ai Cập. Hoạt động của nhà máy UNIPHARMA là ứng dụng dược phẩm cho người và thú y.

Công ty UNIPHARMA cũng có thể tham gia vào các lĩnh vực tương tự khác hoặc sửa đổi hoạt động chính của mình theo khuôn khổ của luật đầu tư và sự chấp thuận của Cơ quan đầu tư chung