Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm Y tế

Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm Y tế  được người dùng chào đón ngay từ ngày đầu ra mắt, họ cho ra những sản phẩm bổ ích đến tay người dùng. Mục tiêu của công ty là mang lại sức khỏe cho người dân toàn cầu một cuộc sống và sức khỏe lành mạnh.