The Acme Laboratories

The Acme Laboratories là công ty hàng đầu về sản xuất các sản phẩm dược phẩm chất lượng và đẳng cấp thế giới ở Bangladesh. Với 500 sản phẩm sản xuất đưa đến tay khách hàng, giúp người dùng một sức khỏe lành mạnh.