PT. Dexa Medica

PT. Dexa Medica là một công ty có thương hiệu uy tín trên thị trường họ có mục tiêu cải thiện sức khỏe và tiếng cười cho công chúng. PT. Dexa Medica luôn hết mình tiếp cận và giáo dục phục vụ công đồng lành mạnh nhất.