Novartis Biociências S.A

Novartis Biociências S.A chuyên sản xuất các sản phẩm được phẩm thuộc thuốc điều trị mắt, dưới dạng bào chế dung dịch. Danh sách các sản phẩm doNovartis Biociências S.Asản xuất, hiện đang có mặt tại Nhà thuốc Trường Anh.