Norris Medicines Limited

Norris Medicines Limitedchuyên sản xuất các sản phẩm được phẩm thuộc lĩnh vực gây mê - gây tê, dưới dạng bào chế dung dịch. Danh sách các sản phẩm doNorris Medicines Limited sản xuất, hiện đang có mặt tại Nhà thuốc Trường Anh.