Nipro Pharma Corporation Ise Plant

Nipro Pharma Corporation Ise Plant chuyên sản xuất các sản phẩm được phẩm thuộc lĩnh vực thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, dưới dạng bào chế dung dịch tiêm. Danh sách các sản phẩm doNipro Pharma Corporation Ise Plant  sản xuất, hiện đang có mặt tại Nhà thuốc Trường Anh.