Navana Pharmaceuticals Ltd

Navana Pharmaceuticals Ltdchuyên sản xuất các sản phẩm được phẩm thuộc lĩnh vực xương khớp, dưới dạng bào chế viên nén. Danh sách các sản phẩm doNavana Pharmaceuticals Ltd sản xuất, hiện đang có mặt tại Nhà thuốc Trường Anh.