Merck Sharp

Merck Sharp  với nhiều năm kinh nghiêm trong việc nghiên cứu và phát triển dược phẩm hàng đầu chất lượng uy tín. Merck Sharp cố gắng nhất để mang lại những sự khác biệt về sản phẩm đến với mọi người. Sức khỏe của bạn là nỗ lực từng ngày của chúng tôi.