Merck Sante s.a.s

Merck Sante s.a.s là công ty sản xuất dược phẩm, với quy mô khá lớn, được người dùng đón nhận rất nhiệt tình với nhiều sản phẩm uy tín và chất lượng. Merck Sante s.a.s mục tiêu mang lại sức khỏe lành mạnh và tiếng cười trên toàn cầu là trách nghiêm của Merck Sante s.a.s.