Kocak pharma

Được thành lập vào năm 1971, Koçak Pharmaceuticals đã trở thành một trong những công ty nổi bật nhất của Ngành Dược Thổ Nhĩ Kỳ trong 49 năm qua. Ngày nay với gần 2000 nhân viên, hơn 600 loại sản phẩm khác nhau và cả sản xuất API và thành phẩm; Koçak đã trở thành một người đóng góp quan trọng cho nền y học Thổ Nhĩ Kỳ.