Ipca Laboratories Ltd.

Ipca Laboratories Ltd họ là một công ty đi đầu trong ngàng sản xuất dược phẩm với 65 năm kinh nghiệm, mục tiêu chính của họ chăm sóc sức khỏe cho người dùng toàn cầu một cuộc sông lành mạnh. Sức khỏe của bạn là niềm tin của Ipca Laboratories Ltd.