Holopack Verpackungstecknik

Holopack Verpackungstecknik là công ty sản xuất dược phẩm đi đầu trong ngành. Mục tiêu Holopack Verpackungstecknik mang đến cho người dùng sức khỏe lành mạnh và tiếng cười trên toàn cầu.