Government Pharmaceutical Organozation-Merieux Biological Products Co.; Ltd (GPO-MBP)

Government Pharmaceutical Organozation-Merieux Biological Products Co.; Ltd (GPO-MBP) là công ty đặt mục tiêu đưa ra thị trường dược phẩm chất lượng đến tay người dùng. Mang lại sức khỏe lành mạnh, tiếng cười trên toàn cầu.