Facta Farmaceutici SPA

Facta Farmaceutici SPA là một công ty chuyên về hóa chất. Facta Farmaceutici SPA có trong tay những nhà khoa học hàng đầu thế giới, họ có mục tiêu muốn thế giới có một cuộc sống lành mạnh và tràn ngập những tiếng cười.