Dr. Seven

Công ty Cổ phần Dr. Seven là nhà sản xuất vật tư y tế dùng một lần tại Việt Nam được tín nhiệm sử dụng trên toàn thế giới.