Cty CP Trust Farma Quốc Tế

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUST FARMA QUỐC TẾ (TFI) – TẬP ĐOÀN TH, chuyên sản xuất và kinh doanh Dược phẩm, Thực phẩm Chức năng. Mục tiêu của họ mang đến sức khỏe lành mạnh và tiếng cười cho toàn người dân trên toàn cầu.