Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam

Trách nhiệm của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam  là mang đến cho người dùng trên toàn cầu nhiều sản phẩm, dược phẩm chất lượng uy tín. Mang lại sức khỏe lành mạnh cho người, sức khỏe của bạn là trái tim của chúng tôi.