Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam

Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Việt Namlà mang đến cho người dùng trên toàn cầu nhiều sản phẩm, dược phẩm chất lượng uy tín. Mang lại sức khỏe lành mạnh cho người, sức khỏe của bạn là trái tim của chúng tôi.