Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Trách nhiệm của  Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuậnlà mang đến cho người dùng trên toàn cầu nhiều sản phẩm, dược phẩm chất lượng uy tín. Mang lại sức khỏe lành mạnh cho người, sức khỏe của bạn là trái tim của chúng tôi.