Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân sản xuất dược phẩm, có những nhà khoa học nghiên cứu hàng đầu về dược. Mục tiêu Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân là giúp người dùng trên toàn cầu có sức khỏe lành mạnh. Sức khỏe của bạn là trái tim của Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân.