Công ty cổ phần công nghệ sinh phẩm Việt Nam (V-Biotech).

Công ty cổ phần công nghệ sinh phẩm Việt Nam có tên viết tắt là V-Biotech được thành lập vào ngày 04/8/2011 theo quyết định của Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa.Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh Men vi sinh - Probiotics (Nguyên liệu Men vi sinh, Men vi sinh ống dạng nước - siro, viên nang, gói bột, gói cốm).