Công ty cổ phần 23 tháng 9

Công ty cổ phần 23 tháng 9 là công ty đặt mục tiêu đưa ra thị trường dược phẩm chất lượng đến tay người dùng. Mang lại sức khỏe lành mạnh, tiếng cười trên toàn cầu.