Cisbio International

Cisbio International được biết đến là một công ty nghiên cứu sinh học hàng đầu thế giới, họ có các nhà khoa học trên 30 năm về kinh nghiệm, mục tiêu mang lại cho toàn thế giới tràn ngập tiếng cười, sức khỏe và lành mạnh.