Bharat Biotech International Limited

Bharat Biotech International Limited là một công ty đi tiên phong trong công nghệ sinh học. Bharat Biotech International Limited có những nhà khoa học, lãnh đạo hàng đầu trong ngành đưa đến tay khách hàng những sản phẩm tốt nhất.