ABC Farmaceutici

Công ty ABC Farmaceutici luôn tin rằng sự đổi mới đại diện cho động cơ phát triển công nghiệp dược phẩm, và chính vì lý do đó mà Hoạt động Nghiên cứu đã được ra đời tại ABC Farm Farmabolici bắt đầu từ năm 1949 cho đến nay đã có những sản phẩm mang thương hiệu của họ, đưa đến tay khách hàng và người dùng, có một trả nghiệm tốt nhất.