3M - Mỹ

3M - Mỹ được người dùng chào đón ngay từ ngày đầu ra mắt, họ cho ra những sản phẩm bổ ích đến tay người dùng. Mục tiêu của3M - Mỹ là mang lại sức khỏe cho người dân toàn cầu một cuộc sống và sức khỏe lành mạnh.